Вівторок 21 жовтня 2014 р.
9.00 Реєстрація учасників школи-семінару
09.15–9.30 В.Ю. Сторіжко
(ІПФ НАН України)
Привітальне слово. Відкриття школи-семінару
Запрошені лекції
09.30–10.15 І.А. Шуда
(СумДУ)
Сенс життя – фізика
(Творчій шлях заслуженого діяча науки і техніки України, проф. О.І.Олємского)
10.15–11.00 В.Ф. Клепіков
(ІЕРТ НАН України)
Спонтанне порушення суперсиметрії
Короткі доповіді молодих науковців
11.00–11.20 А. Скуратівська
(КНУ ім. Тараса Шевченка)
Усамітнені хвилі в нелокальних середовищах
11.20–11.40 О.П. Пономарьов
(ІМФ ім. Г.В. Курдюмова НАН України)
Молекулярно-динамічне моделювання енергетики леґованих графенових шарів
11.40-12.00 Перерва на каву
Запрошені лекції
12.00–12.45 О.В. Хоменко
(СумДУ)
Термодинаміка і кінетика граничного тертя
12.45–13.30 Д.О. Харченко
(ІПФ НАН України)
Застосування підходів багаторівневого моделювання для дослідження нерівноважних систем
13.30–14.15 Обідня перерва
Запрошені лекції
14.15–15.10 В.В. Яновський
(ІМ НАН України)
Принципи теорії фрагментації
15.10–16.00 Ю.Л. Болотін
(ННЦ ХФТІ)
Реликтовое гравитационное излучение
16.00–16.15 Перерва на каву
Короткі доповіді молодих науковців
16.15–16.30 А.А. Кривчіков
(ФТIНТ iм. Б.І. Вєркiна НАН України)
Точна дiагоналізація квантової гратки Шастри-Сазерленда обмеженого розміру зі спином S = 1/2
16.30–16.45 А. Баштова
(ІПФ НАН України)
Фазове розшарування з дислокаційним механізмом в бінарних системах підданих опроміненню
16.45–17.00 В. Вечірко
(ІПФ НАН України)
Моделювання втрати енергії важкої зарядженої частинки при русі в електронному газі з анізотропною температурою методами Particle in cell
17.00–17.15 А. Внученко
(ІПФ НАН України)
Ядерно-фізичні методи дослідження конструкційних матеріалів
17.30 Дружня зустріч (вечеря в ресторації Vin & Gret)
Середа 22 жовтня 2014 р.
Запрошені лекції
09.15–10.00 В.О. Харченко
(ІПФ НАН України)
Самоорганізація нанорозмірних поверхневих структур в процесах конденсації з газової фази
Короткі доповіді молодих науковців
10.00–10.20 І. Бзовська
(ІФКС НАН України)
Моделювання процесів гетерогенного каталізу на прикладі реакції окислення монооксиду вуглецю
10.20–10.40 Ю.С. Быстрик
(СумДУ)
Релаксационные процессы в дихотомических системах
10.40–11.00 І.О. Лисенко
(ІПФ НАН України)
Вплив флуктуацій на процеси структуроутворення на поверхні при опроміненні важкими іонами
Запрошені лекції
11.00–12.00 М.І. Лебовка
(ІБКХ НАН України)
Jamming and percolation of parallel squares in single-cluster growth model
12.00–12.15 Перерва на каву
Запрошені лекції
12.15–13.00 В.Л. Денисенко
(ІПФ НАН України)
Использование явления фазового контраста в рентгеновской томографии
13.00–13.45 Р.Ю. Лопаткін
(ІПФ НАН України)
Мультиагентна обчислювальна мережа
13.45–14.30 Обідня перерва
Запрошені лекції
14.30–15.15 С.П. Рощупкін
(ІПФ НАН України)
Моделювання процесів КЕД в сильних імпульсних лазерних полях
Короткі доповіді молодих науковців
15.15–15.30 А.М. Заскока
(СумДУ)
Моделювання кінетичних явищ межового тертя в рамках моделі фазового переходу першого роду
15.30–15.45 В.В. Рева
(СумДУ)
Эффективное уравнение Ланжевена для вращательной динамики ферромагнитной наночастицы
15.45–16.00 Н. Манько
(СумДУ)
Дослідження переривчастого режиму межового тертя
16.00–16.15 Перерва на каву
Короткі доповіді молодих науковців
16.15-16.30 В.М. Кузнецов
(ІПФ НАН України)
Рентген-дифракционные методы исследований структуры кальций-фосфатных материалов
16.30-16.45 А.Г. Хачатрян
(ІПФ НАН України)
РСА аналіз для характеризації кристалічних матеріалів
16.45-17.00 А.А. Лебедь
(ІПФ НАН України)
Рассеяние электрона на ядре в поле двух импульсных лазерных волн
17.00-17.15 О.В. Хелемеля
(ІПФ НАН України)
Втрати важкої зарядженої частинки в плазмі з врахуванням температури електронного газу
17.15 Закриття школи-семінару