Вторник 21 октября 2014 г.
9.00 Регистрация участников школи-семинара
09.15–9.30 В.Ю. Сторіжко
(ІПФ НАН України)
Привітальне слово. Відкриття школи-семінару
Приглашенные лекции
09.30–10.15 І.А. Шуда
(СумДУ)
Сенс життя – фізика
(Творчій шлях заслуженого діяча науки і техніки України, проф. О.І.Олємского)
10.15–11.00 В.Ф. Клепіков
(ІЕРТ НАН України)
Спонтанне порушення суперсиметрії
Короткие доклады молодых ученых
11.00–11.20 А. Скуратівська
(КНУ ім. Тараса Шевченка)
Усамітнені хвилі в нелокальних середовищах
11.20–11.40 О.П. Пономарьов
(ІМФ ім. Г.В. Курдюмова НАН України)
Молекулярно-динамічне моделювання енергетики леґованих графенових шарів
11.40-12.00 Перерыв на кофе
Приглашенные лекции
12.00–12.45 О.В. Хоменко
(СумДУ)
Термодинаміка і кінетика граничного тертя
12.45–13.30 Д.О. Харченко
(ІПФ НАН України)
Застосування підходів багаторівневого моделювання для дослідження нерівноважних систем
13.30–14.15 Обеденный перерыв
Приглашенные лекции
14.15–15.10 В.В. Яновський
(ІМ НАН України)
Принципи теорії фрагментації
15.10–16.00 Ю.Л. Болотін
(ННЦ ХФТІ)
Реликтовое гравитационное излучение
16.00–16.15 Перерыв на кофе
Короткие доклады молодых ученых
16.15–16.30 А.А. Кривчіков
(ФТIНТ iм. Б.І. Вєркiна НАН України)
Точна дiагоналізація квантової гратки Шастри-Сазерленда обмеженого розміру зі спином S = 1/2
16.30–16.45 А. Баштова
(ІПФ НАН України)
Фазове розшарування з дислокаційним механізмом в бінарних системах підданих опроміненню
16.45–17.00 В. Вечірко
(ІПФ НАН України)
Моделювання втрати енергії важкої зарядженої частинки при русі в електронному газі з анізотропною температурою методами Particle in cell
17.00–17.15 А. Внученко
(ІПФ НАН України)
Ядерно-фізичні методи дослідження конструкційних матеріалів
17.30 Дружественная встреча (ужин в ресторане Vin & Gret)
Среда 22 октября 2014 г.
Приглашенные лекции
09.15–10.00 В.О. Харченко
(ІПФ НАН України)
Самоорганізація нанорозмірних поверхневих структур в процесах конденсації з газової фази
Короткие доклады молодых ученых
10.00–10.20 І. Бзовська
(ІФКС НАН України)
Моделювання процесів гетерогенного каталізу на прикладі реакції окислення монооксиду вуглецю
10.20–10.40 Ю.С. Быстрик
(СумДУ)
Релаксационные процессы в дихотомических системах
10.40–11.00 І.О. Лисенко
(ІПФ НАН України)
Вплив флуктуацій на процеси структуроутворення на поверхні при опроміненні важкими іонами
Приглашенные лекции
11.00–12.00 М.І. Лебовка
(ІБКХ НАН України)
Jamming and percolation of parallel squares in single-cluster growth model
12.00–12.15 Перерыв на кофе
Приглашенные лекции
12.15–13.00 В.Л. Денисенко
(ІПФ НАН України)
Использование явления фазового контраста в рентгеновской томографии
13.00–13.45 Р.Ю. Лопаткін
(ІПФ НАН України)
Мультиагентна обчислювальна мережа
13.45–14.30 Обеденный перерыв
Приглашенные лекции
14.30–15.15 С.П. Рощупкін
(ІПФ НАН України)
Моделювання процесів КЕД в сильних імпульсних лазерних полях
Короткие доклады молодых ученых
15.15–15.30 А.М. Заскока
(СумДУ)
Моделювання кінетичних явищ межового тертя в рамках моделі фазового переходу першого роду
15.30–15.45 В.В. Рева
(СумДУ)
Эффективное уравнение Ланжевена для вращательной динамики ферромагнитной наночастицы
15.45–16.00 Н. Манько
(СумДУ)
Дослідження переривчастого режиму межового тертя
16.00–16.15 Перерыв на кофе
Короткие доклады молодых ученых
16.15-16.30 В.М. Кузнецов
(ІПФ НАН України)
Рентген-дифракционные методы исследований структуры кальций-фосфатных материалов
16.30-16.45 А.Г. Хачатрян
(ІПФ НАН України)
РСА аналіз для характеризації кристалічних матеріалів
16.45-17.00 А.А. Лебедь
(ІПФ НАН України)
Рассеяние электрона на ядре в поле двух импульсных лазерных волн
17.00-17.15 О.В. Хелемеля
(ІПФ НАН України)
Втрати важкої зарядженої частинки в плазмі з врахуванням температури електронного газу
17.15 Закрытие школы-семинара